Støtte til rederi drift

Vi leverer flere tjenester og funksjoner innenfor (ISM/ISPS) sikkerhets- og terrorberedskap.

Støtte til rederi drift

I enkelte tilfeller kan det være slik at man ønsker at andre skal ivareta ulike tjenester, eller funksjoner i rederiet. Det kan være flere årsaker til dette, for eksempel;

– At man ikke har stor nok organisasjon til å ivareta alle oppgaver og funksjoner selv
– At man ikke har tilstrekkelig kompetanse internt
– At man ønsker å redusere arbeidsmengden på egne ansatte
– At man ikke ønsker å ansette en fulltids-fast ansatt
– At man ser fordelen i at eksterne bidrar til å drifte og forbedre rederiet og skipene

Tjenester og funksjoner

Internrevisjoner

Vi gjennomfører internrevisjon (ISM/ISPS/MLC) for rederi og skip iht. krav og fastsatt intervall. Utarbeider revisjonsrapport, og følger opp eventuelle avvik og observasjoner. Påser at alle funn blir saksbehandlet, og at endringer integreres i rederiet og om bord.

Opplæring innenfor ISM-koden

Vi gjennomfører opplæring i rederiet, eller for enkelt besetninger innenfor hele ISM koden.

Rådgivning

Vi gjennomfører rådgivning innenfor sikkerhets- og terrorberedskap, samt kvalitetsstyring. Og bistår blant annet ift. arbeidsmøter i de tilfeller der rederier og skip har behov for veiledning ved etablering av risikovurderinger, eller saksbehandling av hendelser.

Sikkerhetskultur

Vi tilbyr pakker innenfor endringsledelse og kulturbygging. Der vi i sammen med rederi, eller skipsledelsen utarbeider en plan for hvordan oppnå bedre/eller ønsket kultur.

Beredskap 24/7

Vi ivaretar 2. linje beredskapstjeneste for rederier og skip, og inngår som en del av rederiets beredskapsgruppe. Vår beredskapstelefon er bemannet 24/7.

Oppfølging og revidering

For de kunder som har avtale om ISM dokumentasjon, prosedyrer, sjekklister etc. (tilpasset sikkerhetsstyringssystem), så vil vi påse og sørge for at systemet blir oppdatert i takt med eventuelle endringer i lov- og forskriftskrav. Dette forenkler hverdagen til rederiet.

Ivaretakelse (DP)

For å sikre at sikker drift av det enkelte skip og å etablere gode forbindelser mellom rederi og besetning om bord, påtar vi oss rollen/funksjonen som «Utpekt person/DP» i rederiet.

Oppfølging

Gjennom vår beredskapstjeneste følger vi opp, og bistår rederi og skip ift. pålagte øvelser. Vi gjennomfører øvelser i sammen med beredskapsgruppe, og skip – øvelsene avsluttes med evaluering og godkjent rapport.

Ivaretakelse (CSO)

Vi påtar oss på vegne av rederiet rollen/funksjonen som Company Security Offiser (CSO) i rederiet, og samarbeider med Ship Security Offiser (SSO) om bord på hvert skip.

Få et uforpliktende tilbud

Menu
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter