Sikkerhetsstyring

Vi leverer komplette (ISM/ISPS) sikkerhets- og terrorberedskapssystem med all nødvendig dokumentasjon, tilpasset rederiets egenart og driftskonsept.

Elektronisk sikkerhetsstyring

Vi leverer elektronisk sikkerhetsstyringssystem e-Sea ISM, gjennom vårt datterselskap e-Sea Solutions. Systemet er enkelt å bruke, samtidig som det tilfredsstiller alle krav gitt av ISM-koden. Se også våre tilleggstjenester for støtte til sikker drift

Moduler e-Sea ISM

Dashboard

Dashboardet er det brukerne møter da de logger inn. Her vil man bl.a finne en oversikt over alle oppgaver som er tildelt din personlige bruker.

Fartøy

I Fartøymodulen legger man inn turene til hvert enkelt fartøy. Man kan deretter knytte mannskap opp imot hver enkel tur og kontrollere at alle kvalifikasjoner er i orden, før mannskapet kommer ombord. Mannskapet har mulighet å få SMS varsel når sertifikater holder på å utløpe. Ved en eventuell nødsituasjon kan beredskapsorganisasjonen til rederiet gå inn å finne ut hvem som er ombord, samt pårørende informasjon.

Vedlikehold

Med vedlikeholdsstyring via e-Sea ISM vil fartøyene ha full oversikt over alle komponenter, rutinemessig vedlikehold, uplanlagt vedlikehold, reservedeler og innkjøp. Skriv ut arbeidslister som det passer dere og signer arbeidsordrene når de er fullført.

Dokumenter

Dokumentmodulen er et bibliotek som inneholder f. eks alle skipets styrende dokumenter (ISM-koden). Dokumentene er bygd opp for å være svært fleksibel med tanke på kategorisering og struktur.

Rapportering

Rapporteringsmodulen er bygget opp for å gjøre det enkelt å legge inn avvik, nesten-ulykker, skade på utstyr mm. Alle rapporter kategoriseres etter kritikalitet og konsekvens. På denne måten vil de kritiske hendelsene bli godt synliggjort, slik at de kan få en rask saksbehandling. Behandlingsfristene settes bl.a automatisk etter hvor kritisk hendelsen er. Modulen er satt opp med e-mail varsling til saksbehandler.

Arbeidstillatelse

Med digitale arbeidstillatelser via e-Sea ISM blir det nå mye enklere for mannskapet å skrive arbeidstillatelser før de starter med risikofylt arbeid. Mannskapet fyller ut skjemaet og sender det til godkjenning. Så snart arbeidstillatelsen er godkjent av en offiser, kan arbeidet begynne. Skriv også ut arbeidstillatelsen og heng den opp på arbeidsstedet.

Risiko

Risikovurderingsmodulen hjelper mannskapet å utføre risikovurderinger av god kvalitet, på kort tid. Risikovurderingene knyttes opp til de forskjellige arbeidsoppgavene man har om bord, slik at man enkelt kan finne de igjen senere. Denne modulen inneholder også en modul for å dokumentere gjennomgang av risikovurderinger i forkant av arbeidsoperasjoner.

Oppgaver

I oppgavemodulen legger en inn regelmessige øvelser og møter. Ansvarlig for øvelsen/møtet vil bli varslet når forfall nærmer seg. En får beskrivelse om øvelsen og historikk fra tidligere gjennomførte øvelser. Her kan man skrive referat og lese referat fra tidligere møter.

Sertifikat

Sertifikatmodulen hjelper skipsføreren å ivareta skipets og mannskapets sertifikater. Man har da en enkel oversikt over forfallsdatoer på alle sertifikater

Manuelt sikkerhetsstyring (ISM)

I de tilfeller der mindre rederier ikke ønsker et elektronisk sikkerhetsstyringssystem, kan vi skreddersy et manuelt ISM system basert på nødvendig dokumentasjon, prosedyrer, sjekklister etc. Se også våre tilleggstjenester for støtte til sikker drift

Manuelt terrorberedskapssystem (ISPS)

Vi leverer komplett manuelt terrorberedskapssystem (ISPS), og kan på forespørsel etablere, og implementere system med sårbarhetsvurdering (SSA), og fartøyets sikkerhets- og terrorberedskapsplan (SSP). Se også våre tilleggstjenester for støtte til sikker drift

Sikkerhetsseminer SDIR 2023

Presentasjoner som ble vist på seminaret:

Få et uforpliktende tilbud

Menu
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter